Защо пътуващите хора са по-успешни?

Макар и все още да няма проведени научни изследвания, може да се приеме за абсолютен факт, че пътуващите хора са по-успешни. Или поне така смятат мнозинството от анкетираните наскоро от Forbes успешни предприемачи. Затова следващият път, когато решите, че няма да отидете на екскурзия поради липса на средства, по-добре вземете бърз онлайн кредит и го приемете като инвестиция в бъдещето си.

Пътешестването като обучение

Искате да се развивате по-добре в бизнеса и професията си? Тогава добавете и опита като пътешественик в автобиографията си. Според проучването 94% от бизнес лидерите смятат, че пътуванията имат пряка връзка с придобиването на конкурентни умения и за работата им. Няма особено значение кои са посетените места. Има значение как прилагате наученото към всекидневния си живот. Хората, които са способни да се учат от ситуациите, е по-вероятно да станат успешни и в професията си.

Ключови умения, които придобивате при пътуване:

– Адаптивни способности. Пътуването често включва случаи на промяна в плановете и адаптиране към нови обстоятелства. Полетът ви е бил отложен, багажът ви е изгубен, имате проблеми с хотела и т.н. Ако в конкретния момент тези ситуации приличат на неприятни препятствия, но заедно с това те ви учат да бъдете гъвкави при непредвидено развитие на нещата. Също като в работата и бизнеса.

– По-добри комуникативни умения. Комуникацията е своего рода изкуство. Не става въпрос само да знаете как да построите изреченията си. Важно е да можете да контролирате езика на тялото, да знаете как да направите добро впечатление, да бъдете достатъчно уверени. Езиковата бариера или културните различия при екскурзия съдействат именно за усвояването на тези качества. Независимо дали ще отидете в така далечната като култура Япония или ще отскочите до някое затънтено българско село.

– Управление на времето. Цялата логистика около едно пътуване е свързана именно с управление на времето. Да тръгнете навреме, за да не изпуснете полета, да организирате дните си така, че да получите максималното от екскурзията – всичко това учи на по-добро планиране на обикновените дни.

– Ограниченията спират да са пречка. Пътуването те учи как да работиш с това, с което разполагаш. А то често е ограничено. Имаш определен обем на куфара, в който трябва да побереш багажа си. И за да го направиш трябва да си изобретателен. Ситуациите по време на пътуване ще те научат да се оправяш с наличното и да се приспособяваш. Често срещана ситуация в работата и бизнеса, която при липса на умения често води и до отказ от действие.

Никога не спирай да се учиш

В днешния забързан свят, когато всичко се променя с минути и часове, а професиите остаряват и се появяват нови, максимата за доживотното учене е повече от вярна. И задължителна. Независимо как искате да подобрите успехите си в работата, това няма да се случи от само себе си. Наред с придобиването на по-добра професионална квалификация чрез курсове и обучения обаче, е важно да притежавате и добри „меки умения“. Част от тях са сред изброените по-горе. С онлайн бърз кредит може лесно да стартирате този тип приятно житейско обучение – чрез пътуване. И то веднага.