При какви условия мога да получа кредит, ако съм с лоша кредитна история?

лошо

Наличието на лоша кредитна история може да означава много неща, но сред тях не е задължителен отказ за бърз кредит. Основните причини са, че има различни нива на лош кредитен рейтинг (или т. нар. лошо ЦКР), както и че процедурите по отпускане на бърз заем от небанкова институция са сравнително облекчени. Ще разгледаме основните сценарии, но трябва да знаете, че кредит от банка с лошо ЦКР практически е невъзможно да получите.

Какво е лошо ЦКР?

Кредитната ви история се съхранява в регистър към БНБ, където се отразяват всички изплащани кредити, забавяния на вноски и съответно необслужвани кредити. Самата абревиатура ЦКР идва именно от Централен кредитен регистър. Там са отразени всичките ви минали и настоящи заеми. Когато се случи да забавите вноска или изобщо за започнете да не изпълнявате задълженията си по договор за кредит, това се отразява в регистъра. Колкото повече, по-често и по-дълъг период е това, толкова „по-лоша“ става кредитната ви история.

Има ли значение къде е кредитът ми?

Не, няма никакво значение колко и какви кредити към кои институции имате. Всички движения се отразяват, а всяка една компания – банка или небанкова кредитна фирма, има достъп до тази история. Това означава, че ако имате необслужван кредит към една институция и отидете да теглите от друга, тя може да види, че вие не сте коректен към първата. Информацията е централизирана и достъпна за кредитните фирми, няма никаква възможност да ги заблудите.

Как тогава да изтегля кредит с лошо ЦКР?

Можете да изтеглите кредит с лошо ЦКР, само ако става въпрос за еднократни или краткотрайни нарушения в погасителните ви планове. Ако редовно и трайно не изплащате заемите си, шансовете ви силно намаляват до нулеви.

Ако не сте сигурни, дали въпреки някои затруднения с минали плащания, които са се отразили като лоша кредитна история, можете да изтеглите бърз заем, най-добре се обърнете към фирма кредитор. Ето един пример: Трябва ви кредит до заплата, но имате лошо ЦКР. Вместо да се отказвате или обръщате към нерегламентирани и незаконни субекти, се свържете с кредитната институция, подайте заявление за искането си. Служителите ще направят необходимите проверки в регистрите и ще ви кажат дали и при какви условия може да ви бъде отпуснат бърз кредит. Това е напълно възможно, ако преценят, че предходните ви нарушения не ви правят трайно неизряден платец.

Имайте също така предвид, че се взимат предвид данните за пет години назад. Ако сте имали неизрядни плащания преди този период, те няма да бъдат взети предвид.

Как да се предпазите от лоша кредитна история?

Плащайте си вноските навреме. Ако изпитвате затруднения в обслужването на заем, се обърнете към кредитната си институция. От там ще ви съдействат за евентуална промяна в условия и срокове, рефинансиране или каквото е необходимо и възможно, за да не се сдобивате с лоша история и наказателни лихви. Не теглете кредити, особено за големи суми или много на брой, ако сте наясно, че финансовото ви състояние няма да ви позволи да ги обслужвате адекватно.