Какво представляват потребителските кредити

пари, монети, кредит

Потребителският кредит е заем, който се предоставя за текущи нужди на физически лица. Той има относително малък размер и не предвижда обезпечение с недвижимо имущество. По същество най-често представлява паричен кредит или такъв за закупуване на стоки или услуги, в определени от закона случаи може да става дума и за овърдрафт.

В какъв размер може да бъде?

Разрешеният от Закона за потребителския кредит максимален размер е доста висок, но практически не се предлага от финансовите институции. В масовия случай и в зависимост от нуждите и възможностите за изплащане физическите лица могат да кандидатстват кредит от 50-100 лв. до около 50 000 лв.

Откъде да го получа?

Потребителски кредит може да бъде изтеглен както от банка, така и от небанкова кредитна институция или т.нар. фирми за бързи кредити. Най-обичайните разлики в практиката при избора на институция са бързината и размерът. Фирмите за бързи кредити предоставят заеми в рамките на минути до ден, но възможностите за сумите са ограничени. Банките от своя страна имат по-тромава процедура, но предлагат по-голям размер на кредитите.

Какви са лихвите?

Лихвите варират от вида на кредита, неговият размер и срок за погасяване, както и разбира се от политиката на институцията, която го предлага. По-адекватният измерител за цената на кредита е ГПР (годишен процент на оскъпяване), който включва в себе си лихви, такси и комисионни. Той обаче не включва някои допълнителни такси, като тези за предсрочно погасяване, за просрочие на вноски, за предоговаряне и т.н.

Има ли наистина заем без оскъпяване?

Да, има такива заеми (популярни като заем до заплата). Те са за ограничени малки суми до няколкостотин лева. Условието заемът да е безлихвен е краткият срок на погасяване и рамките на гратисния период, който обикновено е между две седмици и месец. Най-често се предлагат от компаниите за бързи кредити и са особено удобни за текущи разходи, сметки, спешни ситуации.

Какви са сроковете на погасяване?

Както стана ясно е напълно възможно да вземете по-малък заем за срок от няколко дни. Колкото по-голяма е сумата, толкова по-дълъг е и допустимия период на изплащане. Той, както и размерът на вноските ви, се определя също и от финансовите ви възможности, обикновено според месечния доход.

Трябва ли ми поръчител?

Това също зависи от избора на институция и размера на кредита. Обикновено поръчител се изисква от банките, докато такова изискване при бързите кредити няма.

На какви условия трябва да отговарям?

Задължително трябва имате навършено пълнолетие и валидна лична карта. Следващото често срещано условие е наличието на трудов договор, което обаче не е задължително във всички случаи. Фирмите за бързи кредити често изискват да удостоверите, че имате доходи, но не е задължително те да са от заплата. Всички институции извършват проверка на кредитното ви минало, така че наличието на лоша кредитна история (не сте си плащали вноските по предишен кредит) намалява значително шансовете ви за нов заем. Като цяло банките са изключително стриктни в това правило, докато при небанковите институции има варианти, в които все пак да ви бъде отпусната сумата.

Какво още трябва да знам?

Важно е да сте наясно, че независимо от избора – банка или небанкова институция, тя е длъжна да ви предостави всички условия по договора за потребителски кредит. Освен да се запознаете с тази информация, е препоръчително да прочетете внимателно и самия договор, който може да бъде на хартиен или електронен носител. Никога не се съгласявайте на устни договорки. Също е важно да знаете, че физически лица нямат право да ви отпускат заеми (т.нар.  лихварство).